UNIVERSITY
BUSINESS
UNIVERSITY
BUSINESS

THEQA+ amacı, AlmaLaurea’nın AL sistemini uyarlayarak , Türkiye'de üniversite mezunlarını takip edecek ve ve işgücü piyasasına erişimini sağlayacak bilişim tabanlı kapsamlı bir sistem kurmaktır.

AMAÇLAR;

- Türkiye’de alanında ilk örneklerden biri olacak bilgi ve iletişim teknolojisi sistemi oluşturmak
- Eğitimin kalitesini ve bunun iş dünyası üzerindeki etkisini artırmak
- İş dünyası, üniversiteler ve üniversite mezunları arasında bilgi akışını sağlamak
- Yüksek öğretimin kalitesini ve iş dünyasına uygunluk düzeyini artırmak
- Beceri ve niteliklerin ,Avrupa Bölgesi’nde gelişmesine katkıda bulunmak, hareketlilik ve sınır ötesi işbirliği yoluyla kalitesini güçlendirmek.